Menu

TR.KG

Кыргызстан-Түркия

Кылымдарды карыткан шаарлар

Шаар бул жөн гана көп адамдар жашаган аймак эмес. Адамзат тарыхында шаардын пайда болуусу өнүгүү тарыхыбыздагы маанилүү тепкичтердин бири болуп эсептелет. Улуу ойчулдарыбыздын бири Аль-Фараби бул тууралуу “Шаар – бул медениет (цивилизация). Айылда медениет жаралуусу мүмкүн эмес” дейт. Тарых сабагында же болбосо тарыхый тасмалардан көптөгөн илгерки шаарлар тууралуу айтылат. Бирок алардын канчасы биздин күнүбүзгө чейин жетти? Бул макалабызда дал ушул суроого жооп издейбиз.