Menu

TR.KG

Кыргызстан-Түркия

Тилибизге Иран-Фарси тилинен кирип мааниси кайыган сөздөр

Биринчи кезекте Иран-Фарси түшүнүгүн тактап алуу керек. Биздин коомго славян тили, түрк тили дегендей ирандыктардын, күрттөрдүн, белжулардын, тажиктердин жалпы тили фарси тилдер деп түшүнүп калганбыз. Бирок фарси тили бүгүнкү Иранда жашап жаткандардын гана тили болуп эсептелип, бул тилдерди Ирани тилдер деп атап коюшат. Ошондуктан биз жазуубузда иран-фарси деп колдондук.

Дөөлөт, маданият, таксыр. Тилибиздеги бул сөздөрдүн түпкү маанисин билесизби?

Кыргыз тили байыркы тилдердин бири. Ошондуктан коңшу тилдерге салыштырмалуу өзүнө таандык сөз байлыгы көп. Бирок ошону менен бирге чет жактан кирген сөздөр да жок эмес. Айрыкча орто кылымдарда ислам дининин Орто Азияга таралышы менен араб, фарси тилдериндеги көп сөздөр Орто Азиялык түрк тектүү элдердин арасына кирген.

Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн (уландысы)

Айрым кишилер жалпы ишке, адамзаттын ишине жан оту менен берилип, жеке турмушунан баш тартышат, жеке турмуш алардын оюнда эч кандай роль ойнобойт деп айтышат. Менимче, ал кишилер калп айтышат. Жалпысынан бүткүл жамааттын бирдиктүү күрөшү жана жеке кишинин өзүнчө күрөшү.