Menu

TR.KG

Кыргызстан-Түркия

Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн (уландысы)

Айрым кишилер жалпы ишке, адамзаттын ишине жан оту менен берилип, жеке турмушунан баш тартышат, жеке турмуш алардын оюнда эч кандай роль ойнобойт деп айтышат. Менимче, ал кишилер калп айтышат. Жалпысынан бүткүл жамааттын бирдиктүү күрөшү жана жеке кишинин өзүнчө күрөшү.

Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы

Шаардык — айылдык, билимдүү-билимсиз, башкаруучу-башкарылуучу, жаш-кары, аял-эркек – баары, мейли алар ким болбосун билими менен, балким билек күчү менен жапа тырмак иштеп, өлкөнүн өнүгүү жолдорунун үстүндө ойлонуп, чын ыкластан өз салымдарын кошуусу абзел. Өлкөлөрдүн күчтүүлүгү же алсыздыгы, улуттардын таанылуусу же […]

Улуу сөз зергери – Жусуп Баласагын

Жусуп Баласагын (же Баласагындык Жусуп) – XI кылымда жашаган. Улуу акын, философ, илимпоз, адамдын жан дүйнөсү менен коомдук турмуштун соккон тамырын кармай билгенбилерман, түрк сөзүнүн улуу устаты.