Айрым кишилер жалпы ишке, адамзаттын ишине жан оту менен берилип, жеке турмушунан баш тартышат, жеке турмуш алардын оюнда эч кандай роль ойнобойт деп айтышат. Менимче, ал кишилер калп айтышат. Жалпысынан бүткүл жамааттын бирдиктүү күрөшү жана жеке кишинин өзүнчө күрөшү.

08.09.1928
….
Есть люди, которые утверждаю, что они всецело преданы общему делу, делу всего человечества, а потому — отказываются от личной жизни, что личная жизнь не играет ни какой роли в их сознании. Мне кажется, что эти люди просто врут... У МЕНЯ НЕТ ТОЧКИ ОПОРЫ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ Я НЕ СУМЕЛ ОРГАНИЗОВАТЬ ЕЕ ТАК, ЧТОБ ОНА СПОСОБСТВОВАЛА МОЕМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ РОСТУ.

Трагедия заключается в том, что я ошибся в выборе друга жизни и все ищу выхода из создавшегося нелепого положения в личной жизни, мне нужна не только «жена» но и товарищ по работе в борьбе за дело. Я ее искал и нашел, но вышло — «но». Это — «но» и выбило меня на не который период времени из колеи нормальной жизни. Мне показалось, что потеряна последняя надежда. В этом я был неправ… Сов. Секретно

08.09.1928
Күндөлүгүмдү кайра бир сыйра окуп чыгып, анын барактарында жазылган келжиректерден бүткөн боюм дүркүрөп кетти. Эңкейиште жүрүп, аз жерден төмөн кулап кетээриме аз эле калыптыр. Анда жазылгандарда кеп жок, кеп өмүрүмдүн эң кызыктуу убагы, менин кабатыр болгонум так аныктама ала албаптыр. Күндөлүгүм өзүмдүн эң сонун каррикатурам экен. Бул менин биринчи тыянагым. Айрым кишилер жалпы ишке, адамзаттын ишине жан оту менен берилип, жеке турмушунан баш тартышат, жеке турмуш алардын оюнда эч кандай роль ойнобойт деп айтышат. Менимче, ал кишилер калп айтышат. Жалпысынан бүткүл жамааттын бирдиктүү күрөшү жана жеке кишинин өзүнчө күрөшү. Бул жагынан алганда абалым жаман дегиден да кыйын.

Жеке турмушта менин таянычым болбоду, жеке турмушумду саясий жагынан өсүүгө шарт түзгүдөй жүргүзө албадым. Өмүрлүк жолдошту тандаганда жаңылып калганымдын өзү трагедия, жеке турмушумда түзүлгөн бир кызыктай абалды дагы эле издеп жүрөм, мага «жар» гана эмес, иш үчүн күрөштө да жолдош болчу киши керек.

Мен аны издеп жана таап алгам, бирок…Ушул «бирок…» мени кайсы бир убакка чейин жай турмуш ыргагынан чыгарып таштады. Эң акыркы үмүтүм өчүп калгандай көрүнгөн. Бирок иш жүзүндө андай эмес экен.