Аднан Мендерес Түркиянын Айдын илинин Чакырбейли айылында төрөлгөн. Ата – энеси колунда бар адамдар болгон.
Мендерестин саясий жашоосу Ататүрк, РЭП («Республикалык элдик партия»), демократия, экономикалык либерализм, Демократ партиясы, аскерий төңкөрүш түшүнүктөрү менен тыгыз байланышта.

Түркия 1923 – жылдан 1950 – жылга чейин тек (жалгыз) партия системасы менен башкарылган. 27 жыл бою бийлик жалгыз РЭПтин («Республикалык элдик партия») колунда болгон жана өзү куруучусу болгонуна карабастан Ататүрктүн мындай системага каршы чыккан учурлары бар. Алардын бири парламентте оппозиция жаратуу үчүн Фетхи Окйар тарабынан Эгемен партиясынын курулуусу.

Мендерестин саясий жашоосу дал ушул Эгемен партияга мүчө болуу менен башталган. Бирок партия РЭП Эл өкүлдөрүнүн каршы чыгуусунан улам кыска убакытта жабылып калган. Партиянын калк ичинде чоң оппозициялык кыймыл жаратуусунун себептерин изилдөө үчүн саякатка чыккан Ататүрк Айдында Мендереске жолукканы жана суроолоруна так, эрктүү жоопторду берген жаш Мендереске РЭПке кирүү сунуш кылынгандыгы айтылат. Ошентип 1931-жылкы шайлоодо депутат катары парламентке келген. Бирок партия ичи оппозициялык маанайынан улам 1945 – жылы РЕПтен чыгарылган. Көп партиялык системага уруксат берилген соң 1946да курулган Түркиянын эң биринчи расмий оппозициялык партиясы, Демократ партиясынын куруучуларындан бири болгон.