Menu

TR.KG

Кыргызстан-Түркия

Месяц: Сентябрь 2020

Кез дүйнөнү, кел, көр Коньяны.

Конья - Түркия мамлекетинин чок ордонун ээлеген Анадолу аймагынын жүрөгүндө жайгашкан байыркы жана тарыхы бай шаарлардын бири. Рим жана Византия императорлугунун учурунда Икония (Иконион) ысымын алган шаар, 1071-жылы Селчук мамлекетинин султаны Алпарсландын Византия менен Малазгирт аймагында болгон согушта жеңишке жетишинден тарта Селчук мамлекетинин борбор шаарына айланган.

Кылымдарды карыткан шаарлар

Шаар бул жөн гана көп адамдар жашаган аймак эмес. Адамзат тарыхында шаардын пайда болуусу өнүгүү тарыхыбыздагы маанилүү тепкичтердин бири болуп эсептелет. Улуу ойчулдарыбыздын бири Аль-Фараби бул тууралуу “Шаар – бул медениет (цивилизация). Айылда медениет жаралуусу мүмкүн эмес” дейт. Тарых сабагында же болбосо тарыхый тасмалардан көптөгөн илгерки шаарлар тууралуу айтылат. Бирок алардын канчасы биздин күнүбүзгө чейин жетти? Бул макалабызда дал ушул суроого жооп издейбиз.