Menu

TR.KG

Кыргызстан-Түркия

День: 07.06.2020

Дөөлөт, маданият, таксыр. Тилибиздеги бул сөздөрдүн түпкү маанисин билесизби?

Кыргыз тили байыркы тилдердин бири. Ошондуктан коңшу тилдерге салыштырмалуу өзүнө таандык сөз байлыгы көп. Бирок ошону менен бирге чет жактан кирген сөздөр да жок эмес. Айрыкча орто кылымдарда ислам дининин Орто Азияга таралышы менен араб, фарси тилдериндеги көп сөздөр Орто Азиялык түрк тектүү элдердин арасына кирген.