Menu

TR.KG

Кыргызстан-Түркия

День: 13.04.2020

Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн (уландысы)

Айрым кишилер жалпы ишке, адамзаттын ишине жан оту менен берилип, жеке турмушунан баш тартышат, жеке турмуш алардын оюнда эч кандай роль ойнобойт деп айтышат. Менимче, ал кишилер калп айтышат. Жалпысынан бүткүл жамааттын бирдиктүү күрөшү жана жеке кишинин өзүнчө күрөшү.

Аутизм жана Генийлик

Тубаса түнт, адамдар менен сүйлөшпөгөн балдардын акыл-эси жана дүйнө таанымы жөнөкөй адамдардыкынан айырмаланат. Адистер аутизм болгондондун арасында генийлер дагы чыгарын айтышкан.

Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы

Шаардык — айылдык, билимдүү-билимсиз, башкаруучу-башкарылуучу, жаш-кары, аял-эркек – баары, мейли алар ким болбосун билими менен, балким билек күчү менен жапа тырмак иштеп, өлкөнүн өнүгүү жолдорунун үстүндө ойлонуп, чын ыкластан өз салымдарын кошуусу абзел. Өлкөлөрдүн күчтүүлүгү же алсыздыгы, улуттардын таанылуусу же […]

Түрк демократиясы: Аднан Мендерес (уландысы)

1950 – 1960 - жылдар Түрк саясатында “Демократ партия доору” деп аталып калган. Бул 10 жыл ичинде Баш министрлик кызматты аркалаган Мендерес калктын эркиндиги, экономикада либералдуу политика, жеке секторго көбүрөөк жардам берүү, дин жаатында тыйууларды азайтуу, валюта эркиндиги сыяктуу реалдуу кадамдарды жасаган.

Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн

“Досум! Сага айткандарымды жан адамга айтпашың керек. Менин көзүм тирүү турганда мен сага ушундай талап коём, ал эми көзүм өткөндөн кийин жазгандарымды кимдерге айтсаң, кандай айтсаң, ал жагын өзүң бил. Анда эмесе, ой-толгоо, баянымды, башыман нелер өттү, келечекте мени нелер күтүп турат, баарысын тыңдап тур”.

Түрк демократиясы: Аднан Мендерес

Аднан Мендерес Түркиянын Айдын илинин Чакырбейли айылында төрөлгөн. Ата – энеси колунда бар адамдар болгон.Мендерестин саясий жашоосу Ататүрк, РЭП («Республикалык элдик партия»), демократия, экономикалык либерализм, Демократ партиясы, аскерий төңкөрүш түшүнүктөрү менен тыгыз байланышта. Түркия 1923 – жылдан 1950 – жылга […]

Улуу сөз зергери – Жусуп Баласагын

Жусуп Баласагын (же Баласагындык Жусуп) – XI кылымда жашаган. Улуу акын, философ, илимпоз, адамдын жан дүйнөсү менен коомдук турмуштун соккон тамырын кармай билгенбилерман, түрк сөзүнүн улуу устаты.