Menu

TR.KG

Кыргызстан-Түркия

Кез дүйнөнү, кел, көр Коньяны.

Конья - Түркия мамлекетинин чок ордонун ээлеген Анадолу аймагынын жүрөгүндө жайгашкан байыркы жана тарыхы бай шаарлардын бири. Рим жана Византия императорлугунун учурунда Икония (Иконион) ысымын алган шаар, 1071-жылы Селчук мамлекетинин султаны Алпарсландын Византия менен Малазгирт аймагында болгон согушта жеңишке жетишинден тарта Селчук мамлекетинин борбор шаарына айланган.

Кылымдарды карыткан шаарлар

Шаар бул жөн гана көп адамдар жашаган аймак эмес. Адамзат тарыхында шаардын пайда болуусу өнүгүү тарыхыбыздагы маанилүү тепкичтердин бири болуп эсептелет. Улуу ойчулдарыбыздын бири Аль-Фараби бул тууралуу “Шаар – бул медениет (цивилизация). Айылда медениет жаралуусу мүмкүн эмес” дейт. Тарых сабагында же болбосо тарыхый тасмалардан көптөгөн илгерки шаарлар тууралуу айтылат. Бирок алардын канчасы биздин күнүбүзгө чейин жетти? Бул макалабызда дал ушул суроого жооп издейбиз.

Тилибизге Иран-Фарси тилинен кирип мааниси кайыган сөздөр

Биринчи кезекте Иран-Фарси түшүнүгүн тактап алуу керек. Биздин коомго славян тили, түрк тили дегендей ирандыктардын, күрттөрдүн, белжулардын, тажиктердин жалпы тили фарси тилдер деп түшүнүп калганбыз. Бирок фарси тили бүгүнкү Иранда жашап жаткандардын гана тили болуп эсептелип, бул тилдерди Ирани тилдер деп атап коюшат. Ошондуктан биз жазуубузда иран-фарси деп колдондук.

Дөөлөт, маданият, таксыр. Тилибиздеги бул сөздөрдүн түпкү маанисин билесизби?

Кыргыз тили байыркы тилдердин бири. Ошондуктан коңшу тилдерге салыштырмалуу өзүнө таандык сөз байлыгы көп. Бирок ошону менен бирге чет жактан кирген сөздөр да жок эмес. Айрыкча орто кылымдарда ислам дининин Орто Азияга таралышы менен араб, фарси тилдериндеги көп сөздөр Орто Азиялык түрк тектүү элдердин арасына кирген.

Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн (уландысы)

Айрым кишилер жалпы ишке, адамзаттын ишине жан оту менен берилип, жеке турмушунан баш тартышат, жеке турмуш алардын оюнда эч кандай роль ойнобойт деп айтышат. Менимче, ал кишилер калп айтышат. Жалпысынан бүткүл жамааттын бирдиктүү күрөшү жана жеке кишинин өзүнчө күрөшү.

Аутизм жана Генийлик

Тубаса түнт, адамдар менен сүйлөшпөгөн балдардын акыл-эси жана дүйнө таанымы жөнөкөй адамдардыкынан айырмаланат. Адистер аутизм болгондондун арасында генийлер дагы чыгарын айтышкан.

Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы

Шаардык — айылдык, билимдүү-билимсиз, башкаруучу-башкарылуучу, жаш-кары, аял-эркек – баары, мейли алар ким болбосун билими менен, балким билек күчү менен жапа тырмак иштеп, өлкөнүн өнүгүү жолдорунун үстүндө ойлонуп, чын ыкластан өз салымдарын кошуусу абзел. Өлкөлөрдүн күчтүүлүгү же алсыздыгы, улуттардын таанылуусу же […]

Түрк демократиясы: Аднан Мендерес (уландысы)

1950 – 1960 - жылдар Түрк саясатында “Демократ партия доору” деп аталып калган. Бул 10 жыл ичинде Баш министрлик кызматты аркалаган Мендерес калктын эркиндиги, экономикада либералдуу политика, жеке секторго көбүрөөк жардам берүү, дин жаатында тыйууларды азайтуу, валюта эркиндиги сыяктуу реалдуу кадамдарды жасаган.

Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн

“Досум! Сага айткандарымды жан адамга айтпашың керек. Менин көзүм тирүү турганда мен сага ушундай талап коём, ал эми көзүм өткөндөн кийин жазгандарымды кимдерге айтсаң, кандай айтсаң, ал жагын өзүң бил. Анда эмесе, ой-толгоо, баянымды, башыман нелер өттү, келечекте мени нелер күтүп турат, баарысын тыңдап тур”.